Strona główna Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11/ 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
29
- - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 2 3 4 5
7 8 11 12
13 14 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
15 16
22 23
24 25 26 27 28 29 -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 11 12
15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
13 14
20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 - - - - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -


Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej Nr 2


Technik architektury krajobrazu

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu.
 • Rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.
 • Wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów.
 • Charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu.
 • Klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne wymagania środowiskowe i wartości użytkowe.
 • Oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni.
 • Określać zasady projektowania krajobrazu miejskiego podmiejskiego i wiejskiego.
 • Wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
 • Projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.
 • Planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni.
 • Użytkować maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.
 • Prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców).
 • Stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej.
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe.
 • Rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
 • Samodzielnie podejmować decyzje.
 • Skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy.
 • Kierować zespołem pracowników,
 • Stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.
 • Posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Prowadzić działalność gospodarczą.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.
 • Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
 • Kierować zespołem pracowników.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.21 - semestr IV
 • Kwalifikacja RL.22 - semestr VII


Kwalifikacje - Technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
 • określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
 • ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
 • przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
 • przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.


2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
 • przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
 • przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
 • opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
 • planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
 • dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
 • przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
 • wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
 • dobiera metody nawadniania roślin;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.Kwalifikacja RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
 • dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
 • dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
 • wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
 • dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.


2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
 • planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
 • dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
 • wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
 • planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Prace w obiektach architektury krajobrazu
4
7
4,5
-
15,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
21. Obiekty małej architektury krajobrazu
-
-
6
3
9
22. Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
-
-
1
-
1
23. Język angielski zawodowy
-
-
1
-
1
24. Przepisy ruchu drogowego kategorii T
-
-
1
-
1
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
25. Projekty obiektów architektury krajobrazu
-
4
3,5
2
9,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
26. Podstawy architektury krajobrazu
1
-
-
-
1
27. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
4
8
-
-
12
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
28. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
29. Religia
2
2
2
2
8
Technik BHP

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • stosuje zasady normalizacji;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • przestrzega zasad kultury i etyki;
 • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
 • pprzewiduje skutki podejmowanych działań;
 • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • jest otwarty na zmiany;
 • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej;
 • negocjuje warunki porozumień;
 • jest komunikatywny;
 • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
 • współpracuje w zespole.
 • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;/li>
 • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • stosuje metody motywacji do pracy;
 • komunikuje się ze współpracownikami.
 • określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 • określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 • wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 • przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 • charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 • dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 • określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 • określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 • określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 • posługuje się rysunkiem technicznym;
 • posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
 • rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
 • rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Kwalifikacje - Technik BHP

Kwalifikacja MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawna określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń/Kursant:
 • określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
 • ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
 • formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.


2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

Uczeń/Kursant::
 • odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
 • wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
 • ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
 • dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
 • charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
 • określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
 • opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
 • posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.


3. Ocenianie ryzyka zawodowego

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
 • wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
 • ocenia poziom ryzyka zawodowego;
 • wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
 • sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.


4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
 • sporządza dokumentację powypadkową;
 • określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń/Kursant:
 • określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
 • analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
 • określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
 • stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
 • opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja MS.12 - semestr III
PLAN NAUCZANIA TECHNIK BHP


Plany nauczania

Specjalności/zawody:

325509 - Technik
bezpieczeństwa i higiena pracy

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 180 godz.
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - 335 godz.

Rok/Semestr

1

2

3

razem

Liczba tygodni

19

19

15

TBHP-325509

Kształcenie zawodowe praktyczne (k.z.p.)

Technika i praca biurowa

30

 

 

30

Ocena ryzyka zawodowego

 

40

50

90

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych

 

35

50

85

Szkolenia i usługi w bhp

 

 

50

50

Razem k.z.p.

30

75

150

255

Kształcenie zawodowe teoretyczne (k.z.t)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

20

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

20

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

15

Techniczne bezpieczeństwo pracy

15

25

 

40

Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

10

 

 

10

Prawna ochrona pracy

20

10

10

40

Ergonomia w procesie pracy

 

20

20

40

Zagrożenia w środowisku pracy

15

15

 

30

z_angielski

20

20

 

45

Razem k.z.t.

135

90

30

260

Razem k.z.

165

165

180

515

 

Technik budowy dróg

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów konstrukcji budowlanych, dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik drogownictwa.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy do robót drogowych i mostowych zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zasadami ergonomii.
 • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki budowli, materiałoznawstwa, technologii budowlanej.
 • Organizować i prowadzić roboty związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Przeprowadzać kontrole stanu nawierzchni dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Ustalać usterki oraz zakres robót naprawczych.
 • Opracowywać procesy technologiczne i harmonogramy robót drogowych i mostowych.
 • Klasyfikować elementy dróg i nawierzchni drogowych.
 • Stosować w racjonalny sposób właściwe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Projektować nieskomplikowane drogowe budowle inżynierskie.
 • Projektować nieskomplikowane odcinki dróg.
 • Rozpoznawać grunty i typowe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich oraz określać ich właściwości.
 • Świadomie stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.
 • Opisywać zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie trwania robót drogowych.
 • Określać zasady organizacji robót drogowo-mostowych.
 • Oganizować zaplecza budowy.
 • Dokonywać pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczać i niwelować trasy komunikacyjne.
 • Posługiwać się komputerowym programem niezbędnym do wykonywanej pracy, korzystać z literatury technicznej, norm stosowanych w drogownictwie, przepisów budowlanych, katalogów i poradników,
 • Stosować nabytą wiedzę techniczną, prawną i ekonomiczną w zakresie wykonywanej pracy.
 • Interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz warunków pracy.
 • Kwalifikować maszyny i urządzenia stosowane do robót ziemnych, drogowych, mostowych i budowlanych, zgodnie z zasadami działania i przeznaczeniem.
 • Oceniać efektywność i celowość stosowania maszyn do robót drogowych i mostowych.
 • Prowadzić ewidencję dróg i drogowych obiektów mostowych.
 • Opracowywać projekty planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 • Stosować zasady inżynierii ruchu.
 • Podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
 • Komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.
 • Komunikować się w języku obcym z uwzględnieniem terminologii właściwej dla zawodu.
 • Pracować w zespole i kierować pracą zespołu.
 • Oceniać jakość wykonanej pracy.Inne kwalifikacje - Technik budowy dróg
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji:
BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
lub
w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.01 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.25 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik budowy dróg
Kwalifikacja BD.01 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

1. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości;
 • dobiera metody wykonania robót ziemnych;
 • posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych;
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;
 • dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.


2. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia elementy pasa drogowego;
 • rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
 • posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy;
 • dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
 • wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
 • wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych;
 • wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 • wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót drogowych.Kwalifikacja BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
 • organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje pomiary ruchu drogowego;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
 • podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.


2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
 • dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
 • organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
 • planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;
 • prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.


3. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót budowlanych;
 • ustala założenia do kosztorysowania;
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


4. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń/Kursant:
 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
 • rozróżnia dokumenty przetargowe;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
 • sporządza oferty na roboty budowlane.
PLAN NAUCZANIA TECHNIK BUDOWY DRÓG

Plany nauczania

Specjalności/zawody:
311216 - Technik budowy dróg

Efekty   kształcenia   wspólne   dla   wszystkich   zawodów   oraz efekty kształcenia wspólne  dla  zawodów  w  ramach  obszaru
budowlanego, stanowiące   podbudowę do   kształcenia   w   zawodzie   lub   grupie zawodów - 330 godz.
BD.01.- Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 600 godz.
BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów - 360 godz.

 

Rok/Semestr

1

2

3

4

 

 

Liczba tygodni

19

19

15

19

 

TG-311104

Kształcenie zawodowe praktyczne (k.z.p.)

 

Rysunek techniczny

30

30

 

 

60

 

Wykonywanie robót ziemnych i nawierzchniowych

45

35

40

 

120

 

Utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich

 

30

50

 

80

 

Kosztorysowanie robót drogowych

 

 

40

40

80

 

Razem k.z.p.

75

95

130

40

340

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne (k.z.t)

 

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

 

 

10

10

 

Maszyny i urządzenia do robót drogowych i drogowych

20

 

 

 

20

 

Roboty ziemne

 

20

10

 

30

 

Technologia robót nawierzchniowych

30

40

20

 

90

 

Budownictwo ogólne

30

 

 

 

30

 

Organizacja robót drogowych

 

30

40

20

90

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

10

 

 

 

10

 

Kompetencje społeczne i organizacja zespołów

 

 

 

5

5

 

Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

 

35

35

 

z_angielski

 

 

 

20

20

 

Razem k.z.t.

90

90

70

90

340

 

Razem k.z.

165

185

200

130

680

 

 

Technik geodeta

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać metody i narzędzia do opracowań geodezyjno – kartograficznych,
 • dobierać metody pozyskiwania danych o terenie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
 • posługiwać się optycznymi i elektronicznymi instrumentami, aparaturą pomiarową oraz sprzętem geodezyjnym,
 • dobierać instrumenty i metody pomiaru do wymaganej dokładności prac geodezyjnych,
 • projektować i zakładać i szczegółowe i pomiarowe osnowy geodezyjne,
 • wykonywać pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno – wysokościowe,
 • sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem określonych technik komputerowych,
 • przetwarzać dane pomiarowe na dane numeryczne lub graficzne;
 • sporządzać mapy sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych oraz danych pozyskanych innymi metodami,
 • opracowywać geodezyjnie plany realizacyjne obiektów budowlanych,
 • prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych oraz kontrolować ich przestrzenne usytuowanie,
 • dokonywać pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków oraz budowli,
 • inwentaryzować stan zagospodarowania terenu,
 • pozyskiwać i opracowywać dane do prowadzenia i aktualizacji katastru nieruchomości,
 • analizować źródłową dokumentację geodezyjną i prawną oraz wykonywać czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości,
 • wytyczać i inwentaryzować sieci uzbrojenia terenu oraz obsługiwać kataster obiektów uzbrojenia terenu,
 • obsługiwać systemy geoinformacyjne,
 • prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, i gospodarki nieruchomościami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie w wymaganiami ergonomii,
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.


Cel kształcenia
  Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do:
 • przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i sporządzania na ich podstawie map i podkładów geodezyjnych, map ewidencyjnych i topograficznych,
 • sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,
 • udziału w realizacji budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności prowadzenia i obsługi montażu budowli,
 • dokonywania pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli,
 • sporządzania końcowej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów.
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • urzędach administracji publicznej.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kwalifikacje - Technik geodeta

Kwalifikacja BD.31 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów


1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
 • dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
 • przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
 • ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.


2. Opracowywanie map i profili terenu.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;
 • wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;
 • opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;
 • opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;
 • korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;
 • posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;
 • obsługuje urządzenia peryferyjne;
 • sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną;
 • ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
 • prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


3. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
 • opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
 • sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.


4. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uczeń/Kursant:
 • projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
 • wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
 • prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
 • wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • sporządza dokumentację wykonanych prac;
 • ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.


5. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Uczeń/Kursant:
 • lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;
 • ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
 • oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
 • opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
 • sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.Kwalifikacja BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
 • korzysta z danych katastru nieruchomości;
 • sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
 • korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
 • aktualizuje dane katastru nieruchomości;
 • ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.


2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Uczeń/Kursant:
 • odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
 • wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;
 • sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.31 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.32 - semestr VII

PLAN NAUCZANIA TECHNIK GEODETA

Plany nauczania

Specjalności/zawody:
311104 - Technik
geodeta

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 225 godz.
BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów - 230 godz.
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i  gospodarką nieruchomościami - 225 godz.


Rok/Semestr

1

2

3

4

 

Liczba tygodni

19

19

15

19

TG-311104

Kształcenie zawodowe praktyczne (k.z.p.)

teren.ćw.g.

30

30

15

65

140

pr.oblicz.ka

 

30

25

55

110

geomat.

 

15

35

 

50

rys.geod.

30

 

 

 

30

praktyka 4 t

 

 

4,71

 

 

dok.katastr.

 

 

20

 

20

Razem k.z.p.

60

75

95

120

350

Kształcenie zawodowe teoretyczne (k.z.t)

geod.og.

40

30

30

30

130

g.inż.

 

15

15

15

45

k.gosp.nier.

 

25

25

 

50

prawo geod.

 

 

10

10

20

d.g. geod.

20

 

 

 

20

kompetencje

15

 

 

 

15

z_angielski

25

25

 

 

50

Razem k.z.t.

100

95

80

55

330

Razem k.z.

160

170

175

175

680

 

Technik logistyk

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • określać zadania logistyczne;
 • stosować zasady logistyki w gospodarce;
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego;
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt;
 • planować i organizować prace magazynu;
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych;
 • organizować załadunek i wyładunek towarów;
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania;
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego;
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji;
 • obliczać koszty usług logistycznych;
 • stosować systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczania;
 • ewidencjonować stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych;
 • obsługiwać systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczce obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej;
 • analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich;
 • monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej;
 • organizować i realizować usługi recyklingowe;
 • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej;
 • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
 • opisywać zasady eksploatacji środków transportu;
 • analizować zmienność popytu i cykl życia produktu;
 • zarządzać łańcuchem dostaw towarów;
 • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów;
 • wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa;
 • określać termin i wielkość zamówienia;
 • kontrolować przebieg ładunku;
 • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych;
 • kalkulować ceny na usługi logistyczne;
 • wyodrębniać i monitorować koszty logistyki;
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych;
 • prowadzić analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych;
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ochrony środowiska i ergonomii;
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja AU.22 - semestr IV
 • Kwalifikacja AU.32 - semestr VII


Kwalifikacje absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania procesu logistycznego;
 • sporządzania dokumentów logistycznych;
 • ustalania należności za usługi logistyczne;
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych;
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych;
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób;
 • rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami;
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw;
 • wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży;
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
 • obliczania kosztów magazynowania towarów;
 • klasyfikowania zapasów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
 • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych;
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej;
 • organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych;
 • gospodarowania opakowaniami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
 • organizowania recyklingu odpadów;
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Absolwent może podejmować pracę na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Kwalifikacje - Technik logistyk
Kwalifikacja AU.22 - Obsługa magazynów

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

Uczeń/Kursant:
 • dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 • dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
 • dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
 • dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
 • nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.


2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

Uczeń/Kursant:
 • dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
 • przestrzega zasad zarządzania zapasami;
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • dobiera parametry przechowywania materiałów;
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 • stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 • ustala ceny usług magazynowych;
 • sporządza dokumentację magazynową.


3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Uczeń/Kursant:
 • planuje etapy dystrybucji;
 • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
 • stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 • analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
 • nadzoruje proces dystrybucji produktów;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.Kwalifikacja AU.32 - Organizacja transportu

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
 • sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;
 • ustala cenę usługi transportowej.


2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
 • określa zadania transportowe;
 • dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
 • dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
 • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny użytkowania środków technicznych.


3. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
 • organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
 • przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
 • sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.


4. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Uczeń/Kursant:
 • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
 • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
 • oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
 • przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
 • przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
 • ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
 • prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Geografia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
-
4
-
-
4
21. Planowanie produkcji i dystrybucji
-
3
-
-
3
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Logistyka w procesach produkcji
2
-
-
-
2
23. Zapasy i magazynowanie
2
1
-
-
3
24. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
3
-
-
-
3
25. Dystrybucja
1
1
-
-
2
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Usługi transportowo-spedycyjne
-
4
5
-
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
27. Procesy transportowe w logistyce
-
2
1
-
3
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
28. Obsługa jednostek zewnętrznych
-
-
4
1
5
29. Planowanie przepływów zasobów i informacji
-
-
3
1
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
30. Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
-
-
1
1,5
2,5
31. Język angielski zawodowy
1
4
3
1,5
9,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik renowacji elementów architektury

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować ogólnie typowe cechy stylowe w odniesieniu do architektury, budownictwa, detalu architektonicznego i rzeźby.
 • Rozróżniać podstawowe cechy stylowe rozumieć stratygrafię nawarstwień w murowanych budowlach historycznych.
 • Określać stopień zniszczenia ustrojów budowlanych i detali architektonicznych.
 • Klasyfikować podstawowe rodzaje uszkodzeń na podstawie typowych objawów zniszczeń.
 • Wykonywać czynności zawodowe zgodnie z treścią ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy dla robót renowacyjnych, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach.
 • Rozróżniać, dobierać i wartościować materiały budowlane (podstawowe i pomocnicze) niezbędne do wykonania zadania zawodowego.
 • Posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym, których obsługa nie wymaga specjalnych, dodatkowych uprawnień.
 • Sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowo sprzętowe dotyczące stanowiska pracy.
 • Czytać budowlaną dokumentację w zakresie projektów: technicznych, techniczno-roboczych i konserwatorskich.
 • Sporządzać szkice i proste rysunki robocze dla potrzeb zadania zawodowego oraz rysunki z natury.
 • Korzystać z norm, instrukcji, wytycznych konserwatorskich, poradników oraz literatury fachowej.
 • Wykonywać samodzielnie roboty renowacyjne zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami konserwatorskimi w zakresie renowacji strukturalnej i epidermicznej.
 • Wykonywać kopie detali, elementów i ustrojów budowlanych według historycznych tradycyjnych technologii.
 • Wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków wszelkie prace renowacyjne i zabezpieczające związane z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi.
 • Oceniać technologicznć poprawność wykonywanych robót.
 • Zabezpieczać obiekty budowlane znajdujące się w stadium awarii technicznej.
 • Wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót dla potrzeb rozliczeń materiałowych, nakładów robocizny i pracy sprzętu dla stanowiska pracy.
 • Korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno - socjalnego placu budowy.
 • Komunikować się z kierownikiem budowy i nadzorem konserwatorskim w kwestiach prowadzonych prac, uczestniczyć w pracy zespołowej itd.
 • Wykorzystywać znajomość procesów rządzących gospodarką rynkową w zakresie przydatnym przy poszukiwaniu i wyborze miejsca pracy.
 • Określać zagrożenia i ustalić miejsca wykonania zabezpieczeń.
 • Wykonywać zabezpieczenia oryginalnych fragmentów dekoracji i historycznego wyposażenia przed przystąpieniem do prac renowacyjnych.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.26 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.27 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik renowacji elementów architektury
Kwalifikacja BD.26 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje rysunki odręczne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe sztukatorskich elementów architektury;
 • projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje modele sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;
 • wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;
 • przygotowuje podłoża do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • dokonuje montażu sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje polichromie i patyny;
 • dokonuje renowacji polichromii i patyn;
 • wykonuje impregnację sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje oczyszczanie sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje łączenia sztukatorskich elementów architektury;
 • uzupełnia ubytki sztukatorskich elementów architektury.


2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rzeźb, ornamentów i znaków graficznych;
 • wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do łączenia i osadzania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dokonuje montażu kamieniarskich elementów architektonicznych i rzeźb;
 • wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na rzeźbach;
 • wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich i pozłotniczych;
 • wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • przygotowuje podłoża pod uzupełnienia ubytków kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dobiera technologię montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje szablony fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje fleki i brakujące fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dokonuje montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje łączenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje uzupełnienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach;
 • wykonuje renowację ornamentów i znaków graficznych;
 • wykonuje impregnację kamieniarskich elementów architektury i rzeźb.Kwalifikacja BD.27 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje rodzaje tynków;
 • ocenia stan zachowania tynków na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji tynków;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji tynków;
 • określa stopień zanieczyszczeń tynków;
 • wykonuje oczyszczanie tynków;
 • dobiera i przygotowuje podłoża pod tynki;
 • wykonuje uzupełnienia ubytków tynku;
 • wykonuje tynki;
 • dokonuje impregnacji tynków.


2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje rodzaje powłok malarskich;
 • dobiera technologię renowacji powłok malarskich;
 • dobiera rodzaje farb i materiałów pomocniczych do renowacji powłok malarskich;
 • ocenia stan zachowania powłok malarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji powłok malarskich;
 • określa stopień zanieczyszczeń powłok malarskich;
 • wykonuje oczyszczanie powierzchni powłok malarskich;
 • przygotowuje podłoża do renowacji powłok malarskich;
 • przygotowuje farby i materiały pomocnicze do wykonania renowacji powłok malarskich;
 • wykonuje renowację i impregnację powłok malarskich.


3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania murów nieotynkowanych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji murów nieotynkowanych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac renowatorskich;
 • określa stopień zanieczyszczeń murów nieotynkowanych;
 • oczyszcza powierzchnię murów nieotynkowanych;
 • dobiera sposób wiązania cegieł i kamieni;
 • wykonuje renowację muru nieotynkowanego;
 • wykonuje wzmocnienia muru nieotynkowanego;
 • uzupełnia ubytki murów nieotynkowanych;
 • wykonuje spoinowanie i impregnację murów nieotynkowanych.


4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania okładzin ceramicznych i kamiennych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • określa stopień zanieczyszczeń okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • wykonuje oczyszczanie okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • przygotowuje podłoże do renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • dokonuje renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • uzupełnia ubytki okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • wykonuje spoinowanie i impregnację okładzin ceramicznych i kamiennych.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Historia sztuki
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
0,5
1,5
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
1
3
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia renowacji detali architektonicznych
-
7
-
-
7
21. Pracownia dokumentacji technicznej
3
3
-
-
6
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Budownictwo ogólne
4
4
-
-
8
23. Dokumentacja techniczna
2
4
-
-
6
24. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
-
1
1
25. Język angielski zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
0,5
4
1,5
6
27. Pracownia renowacji elementów architektury
-
-
9
-
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
-
-
3,5
2
5,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
29. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
30. Religia
2
2
2
2
8
Technik rolnik

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • określać przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne warunki produkcji rolniczej,
 • określać wpływ czynników środowiska, zabiegów agro i zootechnicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich,
 • dobierać i wykonywać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne oraz nawozić rośliny uprawne,
 • projektować i stosować zmianowanie roślin,
 • określać wymagania zoohigieniczne dla pomieszczeń inwentarskich,
 • ustalać zapotrzebowanie pokarmowe oraz układać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt,
 • charakteryzować grupy roślin i zwierząt gospodarskich oraz określać ich znaczenie gospodarcze,
 • projektować i organizować produkcję roślinną i zwierzęcą,
 • organizować i stosować ekologiczne metody produkcji rolniczej,
 • użytkować i zagospodarować użytki zielone,
 • przestrzegać norm jakościowych i standardów produkcji rolniczej oraz zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość,
 • zarządzać przedsiębiorstwem rolniczym,
 • oceniać jakość wykonywanych prac.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.03 - semestr VI
 • Kwalifikacja RL.16 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik rolnik
Kwalifikacja RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 • wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 • ocenia jakość materiału siewnego;
 • przygotowuje materiał siewny do siewu;
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 • prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.


2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
 • wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
 • określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
 • przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
 • stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
 • przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
 • przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.


3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
 • przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
 • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.Kwalifikacja RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
 • posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
 • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
 • planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
 • projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
 • planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
 • prowadzi plantacje nasienne;
 • organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
 • korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.


2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
 • określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
 • organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;
 • określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
 • ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;
 • planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
 • organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;
 • prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
 • określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;
 • organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;
 • nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.
Nagłówek panelu
Zawartość panelu

Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Organizacja produkcji rolniczej w praktyce
-
3
3
2
8
21. -
-
-
-
-
-
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Działalność gospodarcza w rolnictwie
-
2
3
1
6
23. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
1
-
-
-
1
24. Technika w rolnictwie
1
2
1
-
4
25. Przepisy ruchudrogowego kategorii T
-
1
-
-
1
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Prowadzenie produkcji rolniczej
5
7
5
-
17
27. Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym
-
20 godz./ucznia
-
-
20 godz./ucznia
28. Eksploatacja agregatów maszynowych
-
8 godz./ucznia
-
-
8 godz./ucznia
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Język niemiecki zawodowy
-
-
1
1
2
30. Planowanie i organizacja produkcji rolniczej
-
-
1
1
2
31. Produkcja roślinna
1
2
2
-
5
32. Produkcja zwierzęca
1
2
1
-
4
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik pożarnictwa

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • planować działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • stosować zasady normalizacji;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • planować działania i zarządzać czasem;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • stosować techniki radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • negocjować warunki porozumień;
 • być komunikatywnym;
 • stosować metody i techniki rozwiązywania problemów;
 • współpracować w zespole.
 • planować i organizować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • kierować wykonaniem przydzielonych zadań;
 • monitorować i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • stosować metody motywacji do pracy;
 • komunikować się ze współpracownikami.
 • postępować zgodnie z wymaganiami określonym i w regulaminach służbowych oraz zasadami etyki zawodowej;
 • wykonywać komendy i postępuje zgodnie z regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym;
 • opisywać zadania i organizację ochrony przeciwpożarowej i administracji publicznej;
 • rozpoznawać sytuacje stresogenne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki i zbiorowości;
 • stosować techniki radzenia sobie ze stresem;
 • budować pozytywne relacje w grupie;
 • udzielać wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym pomocy;
 • uczestniczyć w zespołowych grach sportowych;
 • uprawiać lekkoatletykę, atletykę terenową i pływanie;
 • brać udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • planować i organizować przebieg służby zgodnie z regulaminami;
 • utrzymywać dyscyplinę służbową u podwładnych oraz podczas dowodzenia w pododdziałach;
 • prowadzić dokumentację związaną z przebiegiem służby;
 • organizować prace biurowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa;
 • opracowywać plany doskonalenia zawodowego;
 • prowadzić doskonalenie zawodowe;
 • organizować i prowadzi zajęcia doskonalące sprawność fizyczną;
 • organizować i jest sędzią na zawodach sportowo-pożarniczych;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja MS.20 - semestr II
 • Kwalifikacja MS.21 - semestr IV
Kwalifikacje - Technik pożarnictwa
Kwalifikacja MS.20 - Wykonywanie działań ratowniczych

1. Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
 • przygotowuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy do działań ratowniczych;
 • użytkuje sprzęt ochrony dróg oddechowych;
 • obsługuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
 • rozróżnia środki gaśnicze;
 • rozróżnia pojazdy ratowniczo-gaśnicze;
 • obsługuje układy wodno-pianowe i urządzenia specjalne;
 • rozróżnia stanowiska wodne i gaśnicze;
 • buduje stanowiska wodne i gaśnicze;
 • sprawia linie wężowe w różnych warunkach;
 • rozróżnia systemy łączności.


2. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

Uczeń/Kursant:
 • wyjaśnia procesy spalania substancji;
 • rozróżnia rodzaje i fazy pożarów;
 • identyfikuje zjawiska występujące podczas pożarów;
 • rozpoznaje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i toksyczne;
 • posługuje się pojęciami z zakresu taktyki gaśniczej i ratowniczej;
 • prowadzi korespondencję radiową oraz komunikuje się za pomocą znaków;
 • kieruje ruchem drogowym w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • podaje prądy gaśnicze w natarciu i obronie;
 • rozróżnia rodzaje pododdziałów;
 • rozróżnia zasady działania specjalistycznych grup ratowniczych;
 • prowadzi ewakuację ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
 • wykonuje czynności ratownicze podczas gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń miejscowych;
 • charakteryzuje organizację ratownictwa medycznego;
 • ocenia stan poszkodowanego;
 • prowadzi segregację wstępną poszkodowanych;
 • udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami;
 • posługuje się sprzętem ratownictwa medycznego.Kwalifikacja MS.21 - Zarządzanie działaniami ratowniczymi

1. Identyfikowanie zagrożeń

Uczeń/Kursant:
 • klasyfikuje i charakteryzuje materiały budowlane;
 • analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane;
 • rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy;
 • rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe;
 • korzysta z dokumentacji budowlanej;
 • szacuje odporność ogniową elementów konstrukcyjnych;
 • określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych;
 • rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi;
 • wyznacza gęstość obciążenia ogniowego;
 • ustala klasę odporności pożarowej budynku;
 • określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych;
 • ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do działań ratowniczo-gaśniczych;
 • rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej;
 • przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • określa warunki równowagi układu sił zbieżnych i dowolnego płaskiego układu sił;
 • wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji;
 • rozróżnia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem;
 • rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pożarowo i określa ogólne wskazania prewencyjne;
 • rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz przedstawia metody ich ograniczania;
 • przestrzega zasad profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw;
 • rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na terenie bazy paliw;
 • rozróżnia zagrożenia pożarowe urządzeń elektrycznych i stosuje metody ich ograniczania;
 • identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach;
 • dobiera metody zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
 • rozróżnia i stosuje urządzenia instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
 • wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania wody i innych środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej;
 • rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej;
 • wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru;
 • rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze;
 • rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska.


2. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

Uczeń/Kursant:
 • przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 • ocenia stopień zagrożenia w miejscu zdarzenia;
 • wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i ciał stałych oraz interpretuje ich wyniki;
 • analizuje stan zagrożenia w obszarze chronionym;
 • rozróżnia działania ratowniczo-gaśnicze zastępu, sekcji, plutonu;
 • określa możliwości taktyczne pododdziałów;
 • charakteryzuje zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • przeprowadza inspekcje gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • rozróżnia typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
 • charakteryzuje uprawnienia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą;
 • kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą na poziomie interwencyjnym;
 • dobiera siły i środki niezbędne do likwidacji zagrożenia;
 • dobiera taktykę ratowniczą i sprzęt do rodzaju zagrożenia;
 • kieruje ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
 • podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-gaśniczej;
 • korzysta ze specjalistycznych programów wspomagających działania ratowniczo-gaśnicze;
 • korzysta z planów ratowniczych podczas działań ratowniczych;
 • organizuje i utrzymuje łączność na miejscu działań ratowniczych;
 • współpracuje z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi podczas działań ratowniczo-gaśniczych;
 • współpracuje ze środkami masowego przekazu;
 • sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 • analizuje przebieg działań ratowniczych;
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych;
 • charakteryzuje wymagania techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • określa możliwości taktyczno-techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • dobiera rodzaj sprzętu do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych;
 • wykonuje dozwolone czynności codziennej obsługi sprzętu ratowniczego;
 • monitoruje czynności związane obsługą techniczną sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • organizuje przegląd jednostek sprzętowych;
 • kieruje eksploatacją sprzętu transportowego;
 • przyjmuje zgłoszenie telefoniczne w języku obcym;
 • komunikuje się w języku obcym z poszkodowanymi i z ratownikami.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Razem
Przedmioty zawodowe praktyczne
1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych
7
5
6
5
11,5
2. Taktyka zwalczania pożarów
4
4
3
2
6,5
3. Taktyka działań ratowniczych
4
4
3
3
7
4. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
6
Przedmioty zawodowe teoretyczne
1. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie przeciwpożarowej
-
-
-
1
0,5
2. Język obcy w ochronie przeciwpożarowej
-
-
2
2
2
3. Służba w Państwowej Straży Pożarnej
5
3
4
3
7,5
4. Fizykochemia spalania i środki gaśnicze
3
3
-
-
3
5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków
-
2
5
6
6,5
6. Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej
-
1
2
3
3
7. Ratownictwo medyczne
2
3
-
-
2,5
Razem
28
28
28
28
56
Technik weterynarii

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.10 - semestr VI
 • Kwalifikacja RL.11 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik weterynarii

Kwalifikacja RL.10 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • rozpoznaje budowę układów w organizmach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
 • porównuje budowę układów i narządów zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • identyfikuje zachowanie zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • rozpoznaje pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i ocenia ich jakość;
 • określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych;
 • produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
 • przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
 • sporządza preliminarz i bilans pasz;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • planuje i prowadzi rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą z zastosowaniem metod ekologicznych;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
 • określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
 • przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
 • udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.


2. Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się terminologią z zakresu andrologii, ginekologii i położnictwa zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • prowadzi dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dobiera zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
 • przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • przygotowuje zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
 • dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej;
 • przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i wykorzystania go;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.Kwalifikacja RL.11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • dobiera narzędzia do poskramiania zwierząt;
 • przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
 • określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
 • rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
 • dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
 • wykonuje badania fizykalne zwierząt;
 • analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt;
 • wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
 • wykonuje czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;
 • dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do badań laboratoryjnych;
 • stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
 • wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
 • posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.


2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
 • rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
 • określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
 • określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
 • wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
 • rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
 • rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
 • poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
 • rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
 • podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
 • dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
 • dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
 • sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
 • dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt;
 • dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt.


3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan utrzymania zwierzęcia;
 • określa potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierząt do zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
 • przygotowuje zwierzęta do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
 • dobiera metody i techniki pielęgnacji w zależności od gatunku zwierzęcia i jego stanu;
 • dobiera materiały oraz sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt.


4. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


5. Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa oraz instrukcje dotyczące wykonywania czynności podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa;
 • kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
 • wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
 • przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt;
 • wykonuje zabiegi sanitarne.iv class="col-md-12">
Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe teoretyczne
20. Anatomia i fizjologia zwierząt
3
-
-
-
3
21. Diagnostyka weterynaryjna
-
2
1
-
3
21. Choroby i pielęgnacja zwierzat
-
2
3,5
-
5,5
Przedmioty zawodowe praktyczne
22. Analityka weterynaryjna
-
-
3,5
-
3,5
23. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
2
-
-
-
2
24. Zabiegi weterynaryjne
-
5,5
6
-
11,5
25. Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym
-
20 godz./ucznia
-
-
20 godz./ucznia
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
2
1,5
-
-
3,5
27. Usługi inseminacyjne
-
1,5
-
-
3,5
28. Kontrola i nadzór weterynaryjny
-
-
1,5
1
2,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Język angielski zawodowy
-
-
0,5
0,5
1
30. Przepisy ruchu drogowego kategorii T
-
1
-
-
1
31. Działalność gospodarcza w weterynarii
-
2
-
-
2
32. Chów i hodowla zwierzat
2
2
-
-
2
33. Higiena zwierzat rzeźnych i mięsa
-
-
0,5
1,5
2
34. Rozród i inseminacja zwierząt
-
1,5
-
-
1,5
35. Administracja weterynaryjna
-
-
0,5
2
2,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8