KONTAKT

Lokalizacja

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

dają możliwość wykonywania zawodu poszukiwanego na rynku pracy.
Telefon

+48 76 724 53 00

E-MAIL

szkola@zsb.legnica.eu

FAX

76 724 53 01