SZKOŁA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

DOKUMENTY SZKOLNE

GRONO PEDAGOGICZNE

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

O NAS

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy to szkoła z ponad 50-letnią tradycją w kształceniu ogólnym i zawodowym. Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną. Proponowane przez nas kierunki kształcenia dają możliwość wykonywania zawodu poszukiwanego na rynku pracy. Jesteśmy szkołą, która z sukcesem realizuje założenia pozwalające przygotować młodzież do życia w nowej rzeczywistości.

Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy.

Zapewniamy naszym uczniom praktyki zawodowe u pracodawców.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną z kompleksem sportowym.

Organizujemy staże, wycieczki zawodoznawcze, specjalistyczne kursy.

Rozwijamy różnorodne zainteresowania i pasje uczniów: koło budowlane, florystyczne, klub teatralny 1212, zajęcia sportowe, zespół  taneczny.

DOKUMENTY SZKOLNE

KLAUZULA RODO

KLAUZULA DOSTĘPNOŚCI

GAZETKA „WMUROWANI”

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK
GEODETA

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK
ROLNIK

TECHNIK WETERYNARII

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa – jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz kontakty z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

Czego nauczysz się u nas?

TECHNIK GEODETA

Geodeta jest nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych.

Technik geodeta może być zatrudniony w:

Czego nauczysz się u nas?

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych. Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w:

Czego nauczysz się u nas?

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem  zmian optymalizujących jego działanie.

Technik logistyk może być zatrudniony w:

Czego nauczysz się u nas?

TECHNIK ROLNIK

Technik rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze lub surowce służące do dalszego przetwarzania. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin i ciągłego nadzorowania ich poprawnego wzrostu. W zakresie produkcji zwierzęcej technik rolnik może prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Technik rolnik może być zatrudniony w:

Czego nauczysz się u nas?

TECHNIK WETERYNARII

Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w czasie kształcenia:

Technik weterynarii może pracować jako:

Czego nauczysz się u nas?

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASA PATRONACKA firmy produkującej łazienki modułowe Ready BathRoom.
Firma gwarantuje praktyczną naukę zawodu w swoim zakładzie w Legnicy i daje realne szanse zatrudnienia.

to zawód bardzo wszechstronny. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, takich jak: wykonywanie robót w systemie suchej zabudowy, prac malarskich, tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich oraz glazurniczych.

Praca

BETONIARZ-ZBROJARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie,

2) wykonywania mieszanek betonowych,

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu,

4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Do głównych zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w zawodzie betoniarz-zbrojarz należy: przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.

Praca

MURARZ-TYNKARZ

to zawód, który wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich.

Murarz-tynkarz potrafi :

Praca

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

HISTORIA SZKOŁY

Lorem ipsum

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

GRONO PEDAGOGICZNE

Lp.

Nazwisko i imię

przydział

1.

Baryluk Ewa

Przedmioty weterynaryjne

2.

Bilińska Agnieszka  

Biologia, wicedyrektor

3.

Błaszczyńska Iwona

Język polski

4.

Czechorowska Mirosława

Język niemiecki

5.

Daniluk Sylwester

Przedmioty logistyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia

6.

Dąbrowska Maria

Biologia, chemia

7.

Dwornik Stanisław

Praktyczna nauka zawodu, Nauka jazdy ciągnikiem, przepisy ruchu drogowego

8.

Figura Andrzej

Przedmioty geodezyjne

9.

Figurska-Opałacz Magdalena

Język angielski

10.

Filip Paulina

Geografia

11.

Goleń Agnieszka

Biologia

12.

Gyurkovich Alicja

Przedmioty rolnicze

13.

Horodniczy Bogdan

Przedmioty budowlane

14.

Hudyka Sebastian

Przedmioty weterynaryjne

15.

Jankowska-Teodorczuk Elżbieta

Geografia

16.

Jaworski Grzegorz

Wychowanie fizyczne

17.

Jurgiel Elżbieta

Przedmioty budowlane

18.

Kasińska Agnieszka

Przedmioty logistyczne

19.

Korbiel Wioleta

Matematyka

20.

Kośmider Anna

Język angielski

21.

Kraszewska Małgorzata

WDŻ

22.

Kucharska Grażyna

Język polski

23.

Leonarska Anetta

Biblioteka

24.

Luty-Pakuła Renata

Plastyka

25.

Łabowicz Tomasz

Przedmioty budowlane, dyrektor szkoły

26.

Madejska-Matkowska Barbara

Przedmioty budowlane, architektura krajobrazu, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

27.

Markiewicz Danuta

Historia

28.

Miktus-Guzicka Bożena

Pedagog

29.

Morawska Maria

Chemia

30.

Odrzywołek Sabina

Język angielski

31. 

Paszkiewicz Krzysztof

Religia

32.

Piotrowska-Cieśla Marzena

Informatyka, matematyka

33.

Rozmiarek Piotr

Fizyka

34.

Serko Jerzy

 Praktyczna nauka zawodu- budownictwo, architektura krajobrazu, przedmioty logistyczne

35.

Słomczyńska Bogumiła

Język polski

36.

Smółka Agnieszka

Wychowanie fizyczne

37.

Sokurenko Krzysztof

Praktyczna nauka zawodu – budownictwo, architektura krajobrazu

38.

Strugała Ilona

Przedmioty rolnicze

39.

Sztorc Marta

Język niemiecki, kierownik szkolenia praktycznego

40.

Torebko Beata

Historia

41.

Wolak Edmund

Język angielski

42.

Zakrawacz Witold

Przedmioty weterynaryjne